Mimpi disengat lebah

Akan dapat membalas orang tua dengan kebaikan anda dan kepada yang pernah mencelakakan anda dahulu, ia akan mengerti kebesaran anda....